Kontaktné údaje

Fakturačné údaje


Metablex, s.r.o
Martina Rázusa 1850/7
071 01 Michalovce

IČO: 46 303 774
DIČ: 202 331 4491
IČ DPH: SK 202 331 4491

Prevádzka

Továrenská 4
071 01 Michalovce


Web.: www.metablex.sk
E-mail.:metablex@gmail.com

Tel.:0917/605 588